Om oss

«din servicepartner på trenings- og helserelatert utstyr»

Fitpartner er en leverandør av service og vedlikehold av trening- og helserelatert utstyr, med engasjerte ansatte som har mer en 15 års erfaring fra bransjen.

Fitpartner skal gjøre en forskjell og ta mer ansvar for din suksess ved å være med på å øke levetiden på kundens utstyr og sørge for at nedetiden er minimale.

Vår styrke: kompetanse, service, tett samarbeid med våre kunder. Vår visjon og våre verdier understreker dette. Fitpartner er pr i dag 3 ansatte.

Verdiene våre (LEVE)

L = Løsningsorienterte

Vi skal være løsningsorienterte og fleksible og tilby markedet enkle løsninger som tilfredsstiller deres behov.

E = Engasjerte

Vi skal være engasjerte og evne å hjelpe kundene og andre samarbeidspartnere for å nå våre felles målsetninger.

V = Verdiskapende

Vi skal bidra til å forlenge levetiden på utstyret/produktene og dermed bidra til en verdiskapning for våre kunder.

E = Effektive

Vi skal være effektive i vårt arbeid og løse utfordringen raskt og på en kostnadseffektivt måte uten at den blir upersonlig.